🌎
This job posting isn't available in all website languages

Đăng ký nhận tin tuyển dụng!

Đăng ký nhận bản tin tuyển dụng ngay để không bỏ lỡ những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và phù hợp với bạn từ MSB

 

 

🔍
No suggested location found; would you like to perform a keyword search with this location instead?
Sorry, we couldn't find your location. Please type in a location you are interested in.

CVCC/Chuyên gia Quản lý hiệu suất Chuyển đổi số - MTCB

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng - MVHB

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Cộng tác viên Marketing - MMKB

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Quản trị cơ sở dữ liệu - IT BU - DXKB

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

[Nguồn lực TO-W]Chuyên gia Quản trị chuyển đổi

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

[BPM Ops-W] Scrum Master

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Browse Jobs

Browse jobs by type or location.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị danh mục tín dụng Thực hiện báo cáo, phân tích danh mục tín dụng...

Tài chính [F]

Mô tả công việc 1. Chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu nhằm đạt được mục tiêu về doanh số với...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Mô tả công việc 1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân nhằm...

NHTM và tiêu dùng [B]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Thực hiện công tác kê khai, lập các báo cáo thuế và nộp thuế cho...

Tài chính [F]

Mô tả công việc 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh) - Lập kế hoạch kinh...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Thư viện tài liệu

Tải mẫu Hồ sơ ứng tuyển TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ

• Hotline: 0962.000.835

• Website Tuyển dụng: https://career.msb.com.vn

• Email: tuyendung@msb.com.vn