🌎
This job posting isn't available in all website languages

Đăng ký nhận tin tuyển dụng!

Đăng ký nhận bản tin tuyển dụng ngay để không bỏ lỡ những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và phù hợp với bạn từ MSB

 

 

🔍
No suggested location found; would you like to perform a keyword search with this location instead?
Sorry, we couldn't find your location. Please type in a location you are interested in.

Chuyên viên vùng - Vùng 11 - MRBN

Chi Nhánh An Giang, An Giang

Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - DF - DXNB

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end - DF - DXNB

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

CVCC Kiểm thử (Manual) - DF - DXKB

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Chuyên gia Phân tích kinh doanh - DF - DXAB

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Giám đốc kỹ thuật - Engineering lead - DF - DXKB

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

Browse Jobs

Browse jobs by type or location.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ các công việc tạo nguồn tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, Tìm kiếm hồ sơ,.; Hỗ trợ quản...

Nhân sự [H]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tổ chức, triển khai kế hoạch và nội dung công việc nhằm đảm bảo tiến và chất lượng kiểm thử Phối.....

CN, VT và internet [I]

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chăm sóc khai thác khách hàng nhằm đạt được mục tiêu về doanh số: Tiếp nhận nhu cầu....

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chăm sóc khai thác khách hàng nhằm đạt được mục tiêu về doanh số: Tiếp nhận nhu cầu....

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Thư viện tài liệu

Tải mẫu Hồ sơ ứng tuyển TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ

• Hotline: 0962.000.835

• Website Tuyển dụng: https://career.msb.com.vn

• Email: tuyendung@msb.com.vn