🌎
This job posting isn't available in all website languages

Đăng ký nhận tin tuyển dụng!

Đăng ký nhận bản tin tuyển dụng ngay để không bỏ lỡ những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và phù hợp với bạn từ MSB

 

 

🔍
Tất cả địa điểm

Browse Jobs

Browse jobs by type or location.

Mô tả công việc 1. Thực hiện công tác kinh doanh và quản trị bán hàng Chủ động nắm bắt, tạo nhu cầu...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Mô Tả Công Việc 1. Tổ chức xây dựng mô hình kinh doanh cho phân khúc Khách hàng doanh...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh: Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng (KH)...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh: Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng (KH)...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh: Tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của NHBL, trọng...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Thư viện tài liệu

Tải mẫu Hồ sơ ứng tuyển TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ

• Hotline: 0962.000.835

• Website Tuyển dụng: https://career.msb.com.vn

• Email: tuyendung@msb.com.vn