🌎
This job posting isn't available in all website languages

Đăng ký nhận tin tuyển dụng!

Đăng ký nhận bản tin tuyển dụng ngay để không bỏ lỡ những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và phù hợp với bạn từ MSB

 

 

🔍
Tất cả địa điểm

Browse Jobs

Browse jobs by type or location.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Nắm vững và lập trình được ứng dụng trên nền tảng cloud (AWS/Google Cloud/ Microsoft Azure); Nắm.....

CN, VT và internet [I]

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Tham gia trực tiếp vào đội dự án Mobile App, thực hiện thiết kế, xây dựng Wireframe; thiết kế...

CN, VT và internet [I]

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MODULE GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN; ; Nẵm rõ cơ chế hoạt động SIEM (Log source,...

CN, VT và internet [I]

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO MODULE VẬN HÀNH NGÂN HÀNG SỐ; ; Nắm vững được nguyên tắc hoạt động và Sử dụng...

CN, VT và internet [I]

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Nắm được các kỹ năng, tư duy của một tester, Kỹ năng đọc requirement, viết Testcase, Kỹ năng test manually;...

CN, VT và internet [I]

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Thư viện tài liệu

Tải mẫu Hồ sơ ứng tuyển TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ

• Hotline: 0962.000.835

• Website Tuyển dụng: https://career.msb.com.vn

• Email: tuyendung@msb.com.vn