🌎
This job posting isn't available in all website languages

Xem tất cả việc làm

Tìm hiểu việc làm mới tại MSB.

71 kết quả

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Định hướng, quản lý hoạt động bộ phận Định hướng và quản lý quá trình xây...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cần tuyển vị trí CVCC Quản trị ứng dụng báo cáo​​ với mô tả...

CN, VT và internet [I]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng kế hoạch triển khai công việc hàng năm Xây dựng tư vấn và áp dụng...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Giám sát, phân tích và xử lý các sự kiện, sự cố thất thoát dữ...

CN, VT và internet [I]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị, vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL):- Thiết kế, xây dựng CSDL;- Thiết kế, xây dựng...

CN, VT và internet [I]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện công việc báo cáo và giám sát rủi ro lãi suất SNH; + Thực...

Quản lý chung [G]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị danh mục tín dụng: Thực hiện phân tích danh mục tín dụng theo nhiều khía...

Tài chính [F]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý nợ, cảnh báo nợ sớm và đôn đốc thu hồi nợ:.....

Tài chính [F]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị danh mục tín dụng Thực hiện báo cáo, phân tích danh mục tín dụng...

Tài chính [F]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai các hoạt động Digital và tương tác với khách hàng trên các...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển