🌎
This job posting isn't available in all website languages

Việc làm tốt nhất

Tìm hiểu việc làm tốt nhất MSB.

10 kết quả

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh) - Lập kế hoạch kinh...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện công tác kinh doanh và quản trị bán hàng đối với phân khúc...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phân tích và thiết kế test case dựa trên những yêu cầu của Nghiệp vụ. - Thực hiện việc....

CN, VT và internet [I]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu nhằm đạt được mục tiêu về doanh số với...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Đây là vị trí thuộc Chương trình Tuyển dụng MSB Future Valuers - Một sáng kiến nhằm thu hút và...

Đây là vị trí thuộc Chương trình Tuyển dụng MSB Future Valuers - Một sáng kiến nhằm thu hút và...

1. Mô tả công việc Chúng tôi đang tìm kiếm một Giám đốc Định giá khu vực tài năng để gia nhập...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý, chăm sóc và phát triển mở rộng danh mục khách hàng ưu tiên...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

RM Vision là Chương trình tuyển dụng mới của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB, dành cho nhóm...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thiết lập, duy trì, phát triển và quản lý quan hệ khách hàng - Tìm...

Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển