🌎
This job posting isn't available in all website languages

CN, VT và Internet [I] Opportunities at MSB

CN, VT và Internet [I] Opportunities at MSB

Explore Careers at MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phân tích và thiết kế test case dựa trên những yêu cầu của Nghiệp vụ. - Thực hiện việc...

240000L4 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị, vận hành hạ tầng mạng và bảo mật: Tiếp nhận yêu cầu và thực hiện thay đổi cấu...

240000HH Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng kế hoạch, triển khai công việc hỗ trợ công nghệ hàng năm: Xây dựng các...

2400011Q Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng kế hoạch triển khai công việc hàng năm Xây dựng tư vấn và áp dụng...

2400012T Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1) Xác định và xây dựng cách thức đo lường các chỉ số rủi ro an ninh thông tin...

240001HB Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị Kiến trúc Công nghệ: Xây dựng kiến ​​trúc hiện đại có khả năng nâng...

240001KV Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Evaluate effectiveness of proposed models and track business performance KPIs against data model. • Drive...

2300008P Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Vận hành các dịch vụ công nghệ theo đúng quy trình: Kiểm tra và xử...

2400001O Requisition #

Tìm hiểu thêm