🌎
This job posting isn't available in all website languages

CN, VT và Internet [I] Opportunities at MSB

CN, VT và Internet [I] Opportunities at MSB

Explore Careers at MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đây là vị trí thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 04 - Chương trình tuyển...

22000127 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cần tuyển vị trí CVCC Quản trị ứng dụng báo cáo​​ với mô tả...

230000YM Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Giám sát, phân tích và xử lý các sự kiện, sự cố thất thoát dữ...

220003X3 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản trị, vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL):- Thiết kế, xây dựng CSDL;- Thiết kế, xây dựng...

230000DV Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý Yêu cầu phát triển Công nghệ Đầu mối tiếp nhận, Quản lý các yêu...

230000ST Requisition #

Tìm hiểu thêm

Đây là vị trí thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 04 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường...

2300013R Requisition #

Tìm hiểu thêm

Đây là vị trí thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 04 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường...

2300013Q Requisition #

Tìm hiểu thêm

Đây là vị trí thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 04 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường...

210002V6 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC This is a position under the MSB D-Innovation 04 - The largest annual technology recruitment program of MSB. The ultimate...

22000120 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mine, profile, clean and analyze data from company’s databases to drive optimization and improvement of product development, customer journey...

2300008P Requisition #

Tìm hiểu thêm