🌎
This job posting isn't available in all website languages

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ chuyên viên bán hàng trong khu...

220001QY Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ chuyên viên bán hàng trong khu...

220003H8 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: - Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp, là đầu mối hướng dẫn và xử lý...

220002EU Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền, bao gồm một hoặc một số nhiệm vụ trong các nhiệm vụ sau: a....

220003N9 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nhóm nhiệm vụ về công tác quản lý, vận hành Chi nhánh & các...

220003AY Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân nhằm...

2200035H Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN &...

220001QU Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Điều phối, hỗ trợ, kiểm soát giao dịch tại quầy trong phạm vi được phân công: Điều phối và...

220003H5 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư...

2300000G Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư...

220003WW Requisition #

Tìm hiểu thêm