🌎
This job posting isn't available in all website languages

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

Mô tả công việc: 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

210000VM Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý chung tại CN &...

2300016F Requisition #

Tìm hiểu thêm

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cần tuyển vị trí Trưởng nhóm kinh doanh​ với mô tả công việc như...

220001R1 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm bao...

220002FN Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: - Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm bao...

2100002F Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

21000036 Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh...

2100002W Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư...

2300011Q Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư...

230000QS Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Tư vấn, hỗ trợ...

220002JN Requisition #

Tìm hiểu thêm