🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên cao cấp Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - DF - DXNB

📁
NHTM và tiêu dùng [B]
📅
230000CC Requisition #

Mô tả công việc

  • Tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm Số của Ngân hàng (số hóa các sản phẩm hiện hữu và phát triển sản phẩm số mới –  gốm Số hóa quy trình nội bộ, Số hóa các sản phẩm Khách hàng Cá nhân, các sản phẩm của Khách hàng Doanh nghiệp).
  • Dựa trên kinh nghiệm thực tế để đưa ra các góc nhìn và tiếng nói của khách hàng và/hay đơn vị nghiệp vụ liên quan đến các hành trình số hóa cụ thể
  • Xác định, làm rõ và hỗ trợ việc xác định mức độ ưu tiên của các vấn đề bất cập mà khách hàng và/hay đơn vị nghiệp vụ liên quan gặp phải sau mỗi bước của hành trình được xác định trước
  • Thẩm định giải pháp để nâng cao trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ đơn vị nghiệp vụ
  • Hỗ trợ việc kiểm thử và cải tiến các giải pháp trong giai đoạn thử nghiệm và triển khai nhân rộng

Yêu cầu công việc

  • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, Tài chính. Hiểu về các sản phẩm Ngân hàng/Tài chính, luồng nghiệp vụ.
  • Ưu tiên ứng viên đã làm các vị trí như: Phát triển sản phẩm cho Khách hàng Cá nhân (sản phẩm cho vay) ; Phát triển sản phẩm cho Khách hàng Doanh nghiệp (Internet Banking, Mobile Banking); Phê duyệt sản phẩm cho Khách hàng Cá nhân; Chính sách tín dụng các sản phẩm cho Khách hàng cá nhân;
  • Ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia các Dự án Số hóa là lợi thế nổi trội
  • Tốt nghiệp Đại học
  • Có khả năng sử dụng tiếng Anh.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

MSB-CN Bắc Giang, Bắc Giang

📁 NHTM và tiêu dùng [B]