🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên cao cấp Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - DF - DXNB

📁
NHTM và tiêu dùng [B]
📅
230000CC Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Chuyên viên cao cấp Đại diện Đơn vị nghiệp vụ - DF - DXNB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc

  • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, Tài chính. Hiểu về các sản phẩm Ngân hàng/Tài chính, luồng nghiệp vụ.
  • Ưu tiên ứng viên đã làm các vị trí như: Phát triển sản phẩm cho Khách hàng Cá nhân (sản phẩm cho vay) ; Phát triển sản phẩm cho Khách hàng Doanh nghiệp (Internet Banking, Mobile Banking); Phê duyệt sản phẩm cho Khách hàng Cá nhân; Chính sách tín dụng các sản phẩm cho Khách hàng cá nhân;
  • Ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia các Dự án Số hóa là lợi thế nổi trội
  • Tốt nghiệp Đại học
  • Có khả năng sử dụng tiếng Anh.

Công việc đã tìm trước đây

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 NHTM và tiêu dùng [B]