🌎
This job posting isn't available in all website languages

Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - MRBB

📁
NHTM và tiêu dùng [B]
📅
240000OA Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - MRBB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ

- Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng…

- Ngoại ngữ: Toeic 200-300 điểm, có khả năng hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ cơ bản;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng

2. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ tín dụng tài chính ngân hàng 2 năm gần nhất đánh giá từ tương đương S trở lên hoặc;

- Ít nhất 1,5 năm phụ trách nhóm bán hàng;

- Ưu tiên cán bộ đã làm với chức danh tương đương tại các tổ chức tín dụng có quy mô tương đương với MSB trở lên hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại tổ chức tài chính/ Ngân hàng có quy mô nhỏ hơn và có khả năng phát triển khách hàng tốt

3. Kiến thức

- Có kiến thức tổng quan về ngân hàng, mô hình hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

- Am hiểu các sản phẩm dịch vụ, quy trình, quy định của MSB, Chủ động ứng phó với các thay đổi về chính sách, quy trình, quy định để đạt mục tiêu kinh doanh.

- Có khả năng trình bày, tư vấn, thiết kế các gói giải pháp tài chính chuyên sâu cho khách hàng;

- Có thể đảm phán về cơ chế phối hợp để mang lại hiệu quả cao nhất.

- Cập nhật các thay đổi trong thị trường ngân hàng, và có các hành động ứng xử tương ứng với các thay đổi trên.

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung: Kỹ năng giao tiếp và truyền thông, Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng, Khả năng tiếp thị, điều tra và dự báo thị trường;

- Năng lực quản lý: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, Khả năng lãnh đạo và tạo động lực, Khả năng tác động và gây ảnh hưởng,

- Năng lực chuyên môn:

+ Khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề;

+ Khả năng quản trị danh mục khách hàng;

+ Khả năng quản trị rủi ro bán lẻ;

+ Kỹ năng thẩm định khách hàng;

+ Kỹ năng quản lý chất lượng dịch vụ.

+ Khả năng lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

5. Các yêu cầu khác

- Có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng xây dựng và phát triển Khách hàng mới

- Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, chịu được tần suất đi lại nhiều, trung thực, liêm chính. minh bạch trong các hoạt động;

- Thích thử thách, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực cao