🌎
This job posting isn't available in all website languages

PT4] Chuyên viên Lập trình - MSB DF - DXD

📁
CN, VT và internet [I]
📅
210003LV Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí PT4] Chuyên viên Lập trình - MSB DF - DXD. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc

1. Yêu cầu:

  • Có 3 năm kinh nghiệm lập trình các dự án CNTT
  • Đọc hiểu tiếng Anh tốt
  • Các công nghệ cần có : JAVA, HTML, JS, JQUERY, ORACLE

2. Quyền lợi:

  • Thu nhập tăng lên tới 30% so với mức cũ
  • Đặc biệt nhận Offer trước Tết
  • Onboard sau Tết, ĐẬP TAN nỗi lo mất thưởng

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]