🌎
This job posting isn't available in all website languages

Huấn luyện viên Agile - DF - DXKB

📁
Quản trị Dự án/Chương trình [P]
📅
210003NX Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Huấn luyện viên Agile - DF - DXKB . Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc:

1. Experience required:

  • Practical experience implementing Agile practices in squads;
  • Experience working as a Scrum Master/PO in a bank;
  • Proven understanding of Scrum/SAFe frameworks along with good knowledge of business and technology
  • Experience in people management/people enablement role - being an enabler of others, relentlessly identifying & removing obstacles

2. Technical competencies:

  • Mastery of Agile practices and ways of working
  • Ability to influence behaviour without formal org hierarchy
  • Excellent communication and people-interaction skills
  • Agile Team Facilitation/Associate Certified Coach/Scrum Master certification preferred

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]