🌎
This job posting isn't available in all website languages

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng - MRBB

📁
NHTM và tiêu dùng [B]
📅
2400012Z Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng - MRBB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh…
  • Giao tiếp tiếng Anh tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng
  • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ tín dụng tài chính ngân hàng, trong đó có 02 năm gần nhất đánh giá A2 trở lên; hoặc ít nhất 01 năm phụ trách nhóm bán sản phẩm tín dụng ở Ngân hàng khác.
  • Ưu tiên ứng viên đã thực hiện thành công việc bán sản phẩm tín dụng từ 03 năm trở lên.
  • Hiểu biết các văn bản liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là các quy trình, quy chế, quy định  và sản phẩm tín dụng của Ngân hàng bán lẻ và của MSB liên quan, hiểu biết về pháp luật, kiến thức xã hội.
  • Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý; kỹ năng lập kế hoạch mục tiêu và tổ chức thực hiện công việc; kỹ năng bán hàng và quản lý bán hàng; kỹ năng kiểm soát rủi ro hoạt động và rủi ro tín dụng.
  • Có kỹ năng tốt về đôn đốc và khích lệ nhân viên; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển