🌎
This job posting isn't available in all website languages

Giám đốc quản lý sản phẩm (EB) - DF - DXNB

📁
Quản trị Dự án/Chương trình [P]
📅
230000WY Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Giám đốc quản lý sản phẩm (EB) - DF - DXNB . Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trên 01 năm kinh nghiệm liên quan đến các sản phẩm ngân hàng số; 05 năm kinh nghiệm liên quan đến các sản phẩm của ngân hàng
 • Có bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ về ngân hàng, kinh doanh hoặc các ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị kinh doanh để thực hiện chuyển đổi và có khả năng quản lý hiệu quả các nhu cầu xung đột của các bên liên quan
 • Có kinh nghiệm làm việc với phương pháp Agile và các hoạt động ceremony của scrum
 • Trên 02 năm ở vị trí quản lý

Năng lực kĩ thuật: 

 • Nắm chắc kiến thức chuyên môn về sản phẩm đang phụ trách
 • Có kỹ năng phân tích và quản trị dự án
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Nhạy bén về kinh doanh và các chỉ số tài chính & có tư duy chiến lược
 • Có khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu không hoàn hảo
 • Hiểu biết về thị trường sản phẩm đang phụ trách
 • Có khả năng quản lý, điều phối công việc trong đội nhóm

Công việc đã tìm trước đây

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]