🌎
This job posting isn't available in all website languages

Giám đốc quản lý công nghệ dự án (Tech lead STP) - DF - DXDB

📁
CN, VT và internet [I]
📅
230001RV Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Giám đốc quản lý công nghệ dự án (Tech lead STP) - DF - DXDB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kỹ năng kỹ thuật cần thiết

 • Có kiến thức về quản lý / triển khai dự án dựa trên công nghệ, API, luồng quy trình giao dịch, cũng như thông lệ tốt nhất về tập công nghệ đề tận dụng;
 • Có kinh nghiệm làm việc với Decision Engine, Modeling, Fraud detection (không bắt buộc)
 • Có khả năng sử dụng các công cụ như Jira và Trello nhằm quản lý dự án công nghệ và có kiến thức về phương thức làm việc agile mới
 • Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế và triển khai cơ bản của việc triển khai STP có thể nhân rộng
 • (Không bắt buộc) Có kiến thức về quyết định tín dụng và phân tích rủi ro định lượng trong ngành ngân hàng

Trình độ chuyên môn

 • Tối thiều 8 năm kinh nghiệm trong, lĩnh vực kỹ thuật phằn mềm (VD: kinh nghiệm làm kỹ sư tập công nghệ toàn diện), cụ thể về quản trị rủi ro công nghệ
 • Bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, hoặc ngành định lượng liên quan
 • Khả năng quản lý và dẫn dắt các thành viên nhóm công nghệ đã được chứng minh
 • Mang đến một triển vọng tràn đầy năng lượng và đam mê cho công việc và có thể ảnh
 • hưởng đến những người xung quanh
 • Khả năng tạo dựng sự tin cậy và ủng hộ nhằm hướng tới một môi trường làm việc thoải mái và hiệu quả
 • Có niềm đam mê đổi mới và thái độ "có thể làm được"

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]