🌎
This job posting isn't available in all website languages

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - MPLB

📁
Kiểm toán & Pháp lý, Tuân thủ [L]
📅
230001CT Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - MPLB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm tại các vị trí quản lý trong lĩnh vực tuân thủ của ngân hàng hoặc AML/FATCA ít nhất 1,5 năm
- Có it nhất 04 năm làm việc trong lĩnh vực về phòng, chống rửa tiền của các TCTD
- Tham gia triển khai và/hoặc quản trị dự án AML/FATCA và/hoặc vận hành hệ thống AML/FATCA

3. Kiến thức:
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng
- Am hiểu sâu về hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế về AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA
- Am hiểu về quy trình hoạt động trong phạm vi AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA tại ngân hàng 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Có kỹ năng quản lý tốt, tư duy logic
- Khả năng bao quát mọi công việc thuộc phạm vi AML/CFT/CFWMD/ETS và FATCA
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đào tạo, tổng hợp tốt các vấn đề pháp lý cũng như các nội dung có liên quan
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn
- Có kỹ năng giao tiếp, biện luận, thuyết trình và khả năng thuyết phục tốt; đặc biệt là kỹ năng làm việc với các cơ quan NN
- Có kỹ năng hướng dẫn và truyền đạt kiến thức tốt
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong quá trình làm việc5. Các yêu cầu khác: Ưu tiên chứng chỉ về AML (CAMS, CGS…)

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển