🌎
This job posting isn't available in all website languages

Giám đốc Chi nhánh - MEBN

📁
NHTM và tiêu dùng [B]
📅
230001WN Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Giám đốc Chi nhánh - MEBN. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

1. Trình độ: 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, 
- Tiếng Anh: Tương đương TOEIC từ 500 điểm trở lên
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng

2. Kinh nghiệm: 
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 7 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính;
- Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu có 04 kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương cấp Giám đốc chi nhánh trở lên .

3. Kiến thức: 
- Kiến thức chung:
 + Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
 + Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp:  Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; Có kiến thức tốt về Bán hàng, Makerting và Thẩm định Doanh nghiệp;
- Kiến thức chuyên môn:
 + Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: các quy trình Vận hành hoạt động tại TTKHDN;
 + Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ dành cho từng phân khúc khách hàng của Maritime Bank và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh;

4. Năng lực:

- Năng lực chung: Khả năng giao tiếp và truyền thông.

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

  • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức;
  • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc;
  • Khả năng đánh giá và ra quyết định.

- Năng lực chuyên môn: Khả năng thẩm định và quản trị rủi ro

5. Các yêu cầu khác: Hiểu biết và có mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, NHNN địa phương

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển