🌎
This job posting isn't available in all website languages

CVCC Quản trị cơ sở dữ liệu - IT BU - DXKB

📁
CN, VT và internet [I]
📅
220000GM Requisition #

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Cài đặt, cấu hình, nâng cấp, theo dõi và bảo trì Hệ Quản trị CSDL Oracle, MSSQL, MySQL;
 • Xử lý và khắc phục các sự cố liên quan đến CSDL;
 • Theo dõi và tối ưu hóa hiệu năng của CSDL;
 • Xây dựng và thiết kế các vấn đề bảo mật CSDL, quản lý quyền và cấp quyền truy xuất dữ liệu, và các vấn đề liên quan đến mã hóa dữ liệu
 • Thực hiện sao lưu, và phục hồi CSDL;
 • Xây dựng và vận hành hệ thống Oracle RAC;
 • Cài đặt & quản trị hệ thống dự phòng Oracle Dataguard, SQL Always-on, đảm bảo tính sẵn sàng cao, an toàn, và tính toàn vẹn của CSDL;
 • Cung cấp báo cáo theo dõi các CSDL theo định kỳ;
 • Hỗ trợ các phòng ban khác kiểm tra hệ thống, backup, restore dữ liệu & các công việc liên quan đến CSDL.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành kỹ thuật, lĩnh vực CNTT, ĐTVT;
 • Tiếng Anh: khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành một cách thông thạo.
 • Có kinh nghiệm làm việc với CSDL Oracle, Oracle RAC, DataGuard và các công nghệ liên quan khác đến CSDL Oracle;
 • Có kinh nghiệm quản trị những CSDL thông dụng khác như SQL Server, MySQL,...
 • Có khả năng phân tích và xử lý các lỗi liên quan đến CSDL;
 • Biết lập trình trong CSDL: viết procedure, lệnh SQL nâng cao, job, ...
 • Kiến thức cơ bản về hệ điều hành AIX, Linux, Window, viết shell script để phục vụ cho việc cài đặt, theo dõi, nâng cấp và xử lý sự cố CSDL;
 • Có khả năng xây dựng các giải pháp High Availability cho CSDL;
 • Có các chứng chỉ về quản trị CSDL như Oracle OCA/OCP/Microsoft MCSD... là một lợi thế.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]