🌎
This job posting isn't available in all website languages

CVCC Phân tích Nghiệp vụ - DF - DXKB

📁
CN, VT và internet [I]
📅
210002YQ Requisition #

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý danh mục yêu cầu phát triển công nghệ

 • Tiếp nhận và quản lý danh mục các yêu cầu phát triển công nghệ với các ngân hàng chuyên doanh/ Khối hỗ trợ được giao
 • Hỗ trợ Ban lãnh đạo lên kế hoạch ngân sách công nghệ và kế hoạch triển khai hàng năm/6 tháng dựa trên IT Strategy & IT Road Map đã được hoạch định;

2. Tham gia các dự án phát triển công nghệ:

 • Phân tích đặc tả yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ và phối hợp với kỹ thuật đưa ra các giải pháp công nghệ đầy đủ, tư vấn đơn vị yêu cầu lựa chọn giải pháp phù hợp nhất;
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác trong Khối công nghệ để thống nhất với Đơn vị đưa yêu cầu về phạm vi công việc, cũng như giải pháp phù hợp, và đánh giá sơ bộ nguồn lực/ thời gian thực hiện để phản hồi cho đơn vị có căn cứ đưa ra quyết định về việc có thực hiện yêu cầu hay không.
 • Thu thập đầy đủ các thông tin từ yêu cầu người dùng, phân tích làm rõ yêu cầu với người dùng, từ đó xây dựng tài liệu chi tiết đặc tả yêu cầu và truyền tải sang các thành viên kỹ thuật để phối hợp đưa giải pháp kỹ thuật và kế hoạch xây dựng/ triển khai phần mềm;
 • Phối hợp với các bên liên quan trong việc quyết định thiết kế các chức năng của giải pháp.
 • Phối hợp với Giám đốc dự án (PM) và bộ phận Quản lý chất lượng trong quá trình giám sát và quản lý các hạng mục công việc của dự án bao gồm việc kiểm soát chất lượng và xác nhận kết quả với các bên có liên quan.
 • Xác định các vấn đề và rủi ro trong quá trình triển khai dự án, hỗ trợ trong các chiến lược giảm thiểu rủi ro và báo cáo lên các cấp quản lý nếu cần.

3. Quản lý ngân sách dự án và phát triển đội ngũ

 • Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho các dự án phát triển công nghệ thuộc phạm vi dự án được phân công;
 • Tổ chức đào tạo các hệ thống được giao chuyên trách nhằm nâng cao hiểu biết của cán bộ trong phòng đối với các hệ thống mới;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Trình độ B2 trở lên. (TOEIC 600 theo thang tham chiếu)
 • Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

2. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm tại vị trí phân tích nghiệp vụ

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp)
- Kiến thức chuyên môn:

 • Hiểu biết về các hệ thống trong ngân hàng và các nghiệp vụ của ngân hàng.
 • Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm và các quy trình/ quy định có liên quan trong phạm vi công việc phụ trách. 

4. Năng lực:
- Năng lực chung:

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác: Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]