🌎
This job posting isn't available in all website languages

CVCC Nghiên cứu kinh tế - MFIB

📁
Giao dịch thương mại [T]
📅
220003AQ Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí CVCC Nghiên cứu kinh tế - MFIB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

- Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại trở lên.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet.

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích kinh tế-tài chính, thị trường

3. Kiến thức/Kỹ năng:

- Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính và các lĩnh vực liên quan.

- Có kỹ năng chuyên sâu về phân tích và tổng hợp thông tin và đưa ra những đề xuất khả thi cả trong các vấn đề kinh tế vĩ mô và ngành tài chính;

- Kỹ năng tổ chức công việc một cách khoa học, đạt hiệu quả cao

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Giao dịch thương mại [T]