🌎
This job posting isn't available in all website languages

CVCC Kiểm thử thủ công - IT BU - DXKB

📁
CN, VT và internet [I]
📅
2100027V Requisition #

Mô tả công việc

1. Làm rõ yêu cầu các phân hệ được giao phụ trách:

 • Tham gia tìm hiểu RFP các phân hệ trong core theo phân mảng để nắm rõ yêu cầu nghiệp vụ;
 • Trực tiếp tham gia hoạt động đánh giá nhà thầu về khả năng đáp ứng các yêu cầu của MSB

2.Trực tiếp tham gia phân tích FIT - GAP, thống nhất quy trình tương lai và chốt yêu cầu của MSB:

 • Nắm bắt toàn bộ các yêu cầu của mảng việc dược phân công, trực tiếp tham gia hoạt động phân tích FIT-GAP, thống nhất quy trình tương lai và chốt yêu cầu cho Core mới.
 • Ghi nhận và báo cáo lên Trưởng nhóm, Ban Lãnh đạo dự án các vướng mắc/ vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;
 • Phối hợp với các bên liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo yêu cầu mảng việc do bản thân phụ trách được chốt đúng kế hoạch đã thống nhất

3. Phân tích hệ thống tích hợp và mapping dữ liệu

 • Thực hiện đánh giá các hệ thống tích hợp với phân hệ bản thân phụ trách trên Core mới. Có thể yêu cầu nguồn lực bán chuyên trách và đội kỹ thuật phối hợp để hoàn thành công việc;
 • Tham gia vào quá trình mapping dữ liệu với  Core mới và đảm bảo công việc mapping dữ liệu hoàn thành đúng theo kế hoạch;

4. Kiểm thử UAT

 • Điều phối và tham gia vào quá trình xây dựng kịch bản UAT, thực hiện UAT;

5. Chuyển đổi dữ liệu

 • Phối hợp với các đầu mối nghiệp vụ, team kỹ thuật dự án để lập danh mục dữ liệu chuyển đổi và chốt thời điểm khóa dữ liệu;
 • Phối hợp với các team trong việc test sau khi hoàn thành việc chuyển đổi

6. Tham gia đào tạo người dùng cuối

 • Phối hợp với các bên liên quan xây dựng tài liệu đào tạo cho người dùng cuối;
 • Trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo người dùng cuối;

7. Công việc khác

 • Hỗ trợ các nhóm nghiệp vụ liên quan trong việc khai báo sản phẩm, tham số trên core mới;
 • Hỗ trợ, thống nhất với các nhóm nghiệp vụ trong việc chốt và ban hành các quy trình nghiệp vụ tương lai;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm PTNV & KT và Lãnh đạo dự án

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 4 (Toeic 650-850 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Tốt 
 • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 03 năm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng và phân tích nghiệp vụ;

3. Kiến thức

 • Kiến thức chung: 
  • Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp)
 • Kiến thức chuyên môn: 
  • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong các mảng nghiệp vụ được giao phụ trách: Phi tín dụng, Tín dụng, Tài trợ thương mại, Thanh toán, Kế toán, Dữ liệu/ báo cáo.
  • Hiểu biết về các hệ thống trong ngân hàng và các nghiệp vụ của ngân hàng.
  • Có kinh nghiệm tham gia dự án Core banking theo đúng mảng việc được giao phụ trách là một lợi thế;

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực hành vi/Thái độ: 
  • Tinh thần trách nhiệm
  • Khả năng chủ động trong công việc
  • Gắn bó với tổ chức
 • Năng lực chung: 
  • Khả năng tư duy logic
  • Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả
  • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: 
  • Khả năng đánh giá vấn đề
  • Khả năng giải quyết vấn đề
  • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
 • Năng lực chuyên môn: 
  • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
  • Khả năng đàm phán
  • Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác

 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc, tinh thần cầu tiến trong công việc

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]