🌎
This job posting isn't available in all website languages

CVCC Hạ tầng- An ninh thông tin - IT BU - DXKB

📁
CN, VT và internet [I]
📅
210003MD Requisition #

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Vận hành hạ tầng mạng và bảo mật:

 • Thực hiện thay đổi cấu hình hạ tầng mạng và bảo mật khi được phê duyệt
 • Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn công việc phục vụ công tác quản trị & vận hành hệ thống mạng và bảo mật.  Định kỳ rà soát hiệu quả và cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng
 • Thực hiện công việc vận hành hàng ngày theo quy trình, hướng dẫn vận hành đã được ban hành.
 • Khắc phục sự cố hệ thống mức cơ bản, thường gặp
 • Hỗ trợ các các nhân, đơn vị sử dụng hệ thống (nếu có)
 • Thực hiện các hợp đồng bảo hành/bảo trì hệ thống

2. Vận hành an ninh thông tin:

 • Tham gia điều tra, xử lý các sự cố, sự kiện liên quan tới hạ tầng mạng và an ninh thông tin.
 • Tham gia xây dựng hệ thống chính sách an ninh thông tin chung, trong đó có bao gồm các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn và hướng dẫn có liên quan.
 • Phối hợp giám sát kiểm soát an ninh, tuân thủ an ninh thông tin và các chính sách trên các hệ thống hiện tại.

3. Triển khai các dự án liên quan tới hạ tầng mạng và bảo mật:

 • Tham gia triển khai các dự án an ninh thông tin theo kế hoạch được duyệt
 • Tham gia xác định các giải pháp để tối ưu hóa chi phí. Áp dụng các giải pháp công nghệ để tiết kiệm chi phí.
 • Hỗ trợ ban mua sắm trong việc đàm phán với các nhà cung cấp để có được giá thiết bị hợp lý cho các dự án.
 • Phối hợp với các phòng ban khác triển khai dự án liên quan tới mạng và bảo mật nhằm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.
 • Phối hợp với hãng, nhà thầu giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới kĩ thuật/thiết kế trong quá trình triển khai, có trách nhiệm giám sát và đôn đúc thành viên trong tổ dự án nhằm đảm bảo việc triển khai theo đúng thiết kế ban đầu cũng như tiến độ đã được đưa ra.

4. Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc QTM&ANTT:

 • Nghiên cứu, tư vấn cho Giám đốc Trung tâm vận hành công nghệ về các công cụ, giải pháp công nghệ mới.
 • Tư vấn xây dựng ngân sách cho các hợp đồng bảo trì hàng năm

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông hoặc khoa học máy tính
 • Tiếng Anh: trình độ A2 trở lên

2. Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành hạ tầng mạng và bảo mật trong môi trường phức tạp, trong lĩnh vực Ngân hàng-Tài chính là lợi thế.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai dự án hạ tầng mạng và bảo mật

2. Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành hạ tầng mạng và bảo mật trong môi trường phức tạp, trong lĩnh vực Ngân hàng-Tài chính là lợi thế.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai dự án hạ tầng mạng và bảo mật

3. Kiến thức:

 • Có ít nhất một trong số các chứng chỉ quốc tế về hạ tầng mạng và bảo mật như: CCNP/CCNA, JNCIP/JNCIA,CCSA,...
 • Hiểu biết về tiêu chuẩn an toàn, bảo mật của hệ thống CNTT
 • Hiểu biết về các hình thức tấn công và biện pháp phòng chống;
 • Hiểu biết cơ bản về gỡ lỗi, phân tích và xử lý sự cố liên quan tới hạ tầng mạng và bảo mật
 • Hiểu biết và triển khai công nghệ định tuyến và chuyển mạch của các hãng như: Juniper, Cisco, HP...
 • Hiểu biết và triển khai công nghệ an ninh như: Firewall, IPS, NAC, DLP,Web security,... của các hãng như: Cisco, Juniper, Checkpoint, Symantec, McAfee...

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện
 • Khả năng nghiên cứu/ học hỏi để làm việc hiệu quả
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Tuân thủ quy định
 • Tinh thần trách nhiệm 

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]