🌎
This job posting isn't available in all website languages

CVCC/GĐ Kiểm toán nội bộ (mảng tín dụng) - ĐVKB

📁
Kiểm toán & Pháp lý, Tuân thủ [L]
📅
230001KM Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí CVCC/GĐ Kiểm toán nội bộ (mảng tín dụng) - ĐVKB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Tiếng Anh cơ bản.

2. Kinh nghiệm:Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoặc kiểm toán

3. Kiến thức:

- Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị.

- Am hiểu về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng.

- Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.

- Nắm rõ hầu hết khía cạnh, biến động của nghiệp vụ phụ trách