🌎
This job posting isn't available in all website languages

CVCC Đảm bảo & Kiểm soát CL - IT BU - DXKB

📁
Quản trị chất lượng [Q]
📅
220001TX Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí CVCC Đảm bảo & Kiểm soát CL - IT BU - DXKB . Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng

 • Ngoại ngữ: Cấp độ 3 (Toeic 650-850 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Tốt 

 • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

2. Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 03 năm trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng và phân tích nghiệp vụ;

3. Kiến thức

- Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp)

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong các mảng nghiệp vụ được giao phụ trách: Phi tín dụng, Tín dụng, Tài trợ thương mại, Thanh toán, Kế toán, Dữ liệu/ báo cáo.

 • Hiểu biết về các hệ thống trong ngân hàng và các nghiệp vụ của ngân hàng.

 • Có kinh nghiệm tham gia dự án Core banking theo đúng mảng việc được giao phụ trách là một lợi thế;

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ: 

 • Tinh thần trách nhiệm

 • Khả năng chủ động trong công việc

 • Gắn bó với tổ chức

- Năng lực chung: 

 • Khả năng tư duy logic

 • Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả

 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng đánh giá vấn đề

 • Khả năng giải quyết vấn đề

 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

 • Khả năng đàm phán

 • Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác

 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc, tinh thần cầu tiến trong công việc

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị chất lượng [Q]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị chất lượng [Q]