🌎
This job posting isn't available in all website languages

CTV Thiết kế sáng tạo - MMKB

📁
Hành chính, Văn thư, Thư ký [A]
📅
220002EM Requisition #

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Thiết kế các ấn phẩm cho Bộ phận Marketing, thiết kế các ấn phẩm online và offline như Banner, Poster, Tờ rơi, Backdrop, Standee, Brochure, Catalogue..
  • Phối hợp với các nhân sự trọng Bộ phận Marketing để xây dựng các ý tưởng, triển khai các thiết kế.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp hoặc đang học Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế, thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan
  • Có khả năng tư duy thẩm mỹ Tốt, Có khả năng sáng tạo
  • Kinh nghiệm thiết kế tối thiểu 1 năm
  • Thành thạo illustrator, Ai, Indesign, Photoshop,…
  • Biết chụp ảnh, dựng video, thiết kế ảnh gift là một lợi thế
  • Chủ động, tự giác để đảm bảo tiến độ công việc được giao

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển