🌎
This job posting isn't available in all website languages

Hành chính, Văn thư, Thư ký [A] Opportunities at MSB

Hành chính, Văn thư, Thư ký [A] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

Mô tả công việc 1. Nhiệm vụ Hỗ trợ viết bài truyền thông (bản tin qua email, content đăng trên group Facebook...); ;...

22000334 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển và chăm sóc khách hàng nhằm hoàn thành/hoàn...

220000S8 Requisition #

Tìm hiểu thêm