🌎
This job posting isn't available in all website languages

Hành chính, Văn thư, Thư ký [A] Opportunities at MSB

Hành chính, Văn thư, Thư ký [A] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hỗ trợ thực hiện những yêu cầu sử dụng dịch vụ, mua sắm hàng hóa/ bảo hành của những...

220001ZV Requisition #

Tìm hiểu thêm

Mô tả công việc: 1. Nhận hồ sơ thanh toán chi phí từ các phòng ban và văn thư. Nhập thông tin...

220001ZR Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Gọi điện tiếp cận khách hàng theo danh sách được phân bổ để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của...

220000S7 Requisition #

Tìm hiểu thêm