🌎
This job posting isn't available in all website languages

CTV Dự án chuyển đổi - MCLB

📁
Quản trị Dự án/Chương trình [P]
📅
220001DP Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí CTV Dự án chuyển đổi - MCLB . Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động đoàn thể tại trường học, bí thư hoặc lớp trưởng ưu tiên
  • Có kỹ năng quản lý thời gian, tiếng anh tốt – học tại khoa tiếng anh hoặc có chứng chỉ tiếng anh toeic >600, IELTS>5.0
  • Ham học hỏi có cơ hội tiến tới vị trí Hỗ trợ quản trị dự án.
  • Thời gian: 6 tháng

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]