🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên chính Hỗ trợ Service Desk - MCNB

📁
CN, VT và internet [I]
📅
2400011Q Requisition #

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng kế hoạch, triển khai công việc hỗ trợ công nghệ hàng năm:

 • Xây dựng các kế hoạch hỗ trợ công nghệ theo KPI được giao hàng năm;

2. Tổ chức triển khai công việc theo kế hoạch được duyệt:

 • Trực tiếp hỗ trợ xử lý yêu cầu thuộc KPI được giao;
 • Tư vấn hỗ trợ người dùng cuối về sử dụng và quản lý công nghệ cá nhân

3. Cải tiến quy trình và quản lý chất lượng:

 • Xây dựng các đề xuất cải tiến, rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu đồng thời đảm bảo chất lượng xử lý yêu cầu đúng KPI.

4. Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Khối Công nghệ:

 • Tư vấn cho cấp quản lý của Trung tâm về các công cụ, giải pháp công nghệ nâng cao hiệu hiệu suất chất lượng dịch vụ thuộc mảng việc hỗ trợ công nghệ mình quản lý.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên nghành: CNTT, Điện tử viễn thông.
 • Tiếng Anh: trình độ A2 trở lên

2. Kinh nghiệm:

 • Không yêu cầu kinh nghiệm đối với vị trí Nhân viên
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật về hạ tầng CNTT, trang thiết bị CNTT và phần mềm máy tính đối với vị trí Chuyên viên
 • Khuyến khích có các chứng chỉ nghề: CCNA, MCSA, ITIL, ….

3. Kiến thức:

 • Có kiến thức tốt về các dịch vụ hạ tầng CNTT, thiết bị CNTT, phần mềm cho người dùng cuối
 • Hiểu biết tốt về sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Tư duy logic
 • Khả năng giao tiếp

5. Các yêu cầu khác: Khả năng nghiên cứu học hỏi tốt

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]