🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên cao cấp Tích hợp dữ liệu - KCN - MSB - IT BU - DXKB

📁
CN, VT và internet [I]
📅
210000BL Requisition #

Mô tả công việc

1. Đánh giá kỹ thuật hệ thống vệ tinh phụ trách, phối hợp với BA làm rõ yêu cầu thay đổi, phân tích GAP

 • Đánh giá hiện trạng tích hợp dịch vụ, tích hợp data hệ thống vệ tinh
 • Đánh giá ảnh hưởng việc thay đổi tương tác với dịch vụ core mới (Nội tại và hệ thống liên quan)
 • Làm rõ điểm GAP
 • Xây dựng lại services Catalog 

2. Phát triển ứng dụng và hỗ trợ các giai đoạn Kiểm thử, triển khai

 • Design các module nâng cấp trong hệ thống
 • Phát triển module nâng cấp trong hệ thống
 • Hỗ trợ fix bug trong các giai đoạn SIT, UAT
 • Support pentest hệ thống
 • Bàn giao triển khai

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 04 năm trong lĩnh vực IT phần mềm

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: 
  • Am hiểu tổ chức
  • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp
 • Kiến thức chuyên môn: 
  • Kinh nghiệp về sql/psql, và làm việc với các loại DB như Oracle, DB2
  • Hiểu biết sâu về turning SQL, có kinh nghiệm xử lý bài toán  Data migration.
  • Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm Water fall, Agile..

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực chung: Giao tiếp & Truyền thông Quản trị các mối quan hệ
 • Tư duy Logic
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Phát triển con người
 • Năng lực chuyên môn: Phỏng vấn, đánh giá ứng viên

5. Các yêu cầu khác:

 • Chịu áp lực cao trong công việc.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]