🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên cao cấp Quản trị Hạ tầng Mạng & Bảo mật - MCNB

📁
CN, VT và internet [I]
📅
240000HH Requisition #

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản trị, vận hành hạ tầng mạng và bảo mật:

 • Tiếp nhận yêu cầu và thực hiện thay đổi cấu hình hạ tầng mạng và bảo mật khi được phê duyệt
 • Tổ chức và tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn công việc phục vụ công tác quản trị & vận hành hệ thống mạng và bảo mật.  Định kỳ rà soát hiệu quả và cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng
 • Thực hiện công việc vận hành hàng ngày theo quy trình, hướng dẫn vận hành đã được ban hành.
 • Nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống, giúp hệ thống hoạt động tốt nhất có thể
 • Khắc phục sự cố hệ thống ít gặp, sự cố mức cao
 • Hỗ trợ các các nhân, đơn vị sử dụng hệ thống (nếu có)
 • Thực hiện các hợp đồng bảo hành/bảo trì hệ thống
 • Hướng dẫn và hỗ trợ CVC Quản trị hạ tầng mạng và an ninh thông tin trong công việc liên quan tới vận hành
 • Xây dựng các danh mục dịch vụ mạng, bảo mật mạng cung cấp cho các đơn vị nội bộ (bao gồm nhưng không giới hạn: kiểm soát truy cập mạng vào/ra DC-DR, dịch vụ NAT, dịch vụ cấp phát IP...)

2. Vận hành an ninh thông tin:

 • Tham gia nhận diện, đánh giá rủi ro an ninh thông tin chung và hỗ trợ lên kế hoạch cũng như phương án khắc phục.
 • Tham gia đánh giá kiểm soát tuân thủ quy trình quy định an ninh thông tin
 • Phối hợp giám sát kiểm soát an ninh theo yêu cầu của phản ứng sự cố / sự kiên an ninh thông tin

3. Triển khai các dự án liên quan tới hạ tầng mạng và bảo mật:

 • Quản lý các dự án hạ tầng mạng và bảo mật của MSB
 • Tham gia triển khai các dự án an ninh thông tin theo kế hoạch được duyệt
 • Tham gia xác định các giải pháp để tối ưu hóa chi phí. Áp dụng các giải pháp công nghệ để tiết kiệm chi phí.
 • Hỗ trợ ban mua sắm trong việc đàm phán với các nhà cung cấp để có được giá thiết bị hợp lý cho các dự án.
 • Tư vấn và hỗ trợ cho việc quản lý mức độ cam kết dịch vụ và việc quản lý công nghệ thông tin để đảm bảo tuân thủ các SLAs, SLOs và mục tiêu tài chính đã được đưa ra.
 • Phối hợp với các phòng ban khác triển khai dự án liên quan tới mạng và bảo mật nhằm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.
 • Phối hợp với hãng, nhà thầu giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới kĩ thuật/thiết kế trong quá trình triển khai, có trách nhiệm giám sát và đôn đúc thành viên trong tổ dự án nhằm đảm bảo việc triển khai theo đúng thiết kế ban đầu cũng như tiến độ đã được đưa ra.

4. Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc QTHTM&BM:

 • Nghiên cứu, tư vấn cho Giám đốc Trung tâm vận hành công nghệ về các công cụ, giải pháp công nghệ mới.
 • Tư vấn xây dựng ngân sách cho các dự án mới, dự án nâng cấp an ninh thông tin
 • Tư vấn xây dựng ngân sách cho các hợp đồng bảo trì hàng năm

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông hoặc khoa học máy tính. 
 • Yêu cầu về chứng chỉ: Có ít nhất một trong số các chứng chỉ quốc tế về hạ tầng mạng và bảo mật như: CCNP, CCNP-Data Center, CCNP Sercurity , JNCIP,... 
 • Ngoại ngữ: trình độ B1 trở lên

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 3 năm trong lĩnh vực Vận hành hạ tầng mạng và bảo mật trong môi trường phức tạp, trong lĩnh vực Ngân hàng-Tài chính là lợi thế. Tư vấn, quản lý dự án và triển khai dự án hạ tầng mạng và bảo mật

3. Kiến thức

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Hiểu biết cơ bản về các hình thức tấn công và cách phòng chống
 • Hiểu biết chuyên sâu về gỡ lỗi, phân tích và xử lý sự cố liên quan tới hạ tầng mạng và bảo mật
 • Hiểu biết chuyên sâu và triển khai công nghệ định tuyến và chuyển mạch của các hãng như: Juniper, Cisco, HP...
 • Hiểu biết chuyên sâu và triển khai công nghệ an ninh như: Firewall, IPS, NAC, DLP,Web security,... của các hãng như: Cisco, Juniper, Checkpoint, Symantec, McAfee...
 • Hiểu biết về quy trình quản lý dự án.

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập
 • Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chung: 

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng đánh giá vấn đề 
 • Khả năng giải quyết vấn đề 
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện 
 • Khả năng nghiên cứu/ học hỏi để làm việc hiệu quả
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

5. Các yêu cầu khác

 • Bảo mật đối với thông tin quan trọng
 • Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình với công việc
 • Tuân thủ các chính sách và quy trình đã được phê duyệt của MSB và những yêu cầu pháp lý có liên quan khác.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]