🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên cao cấp Quản lý dịch vụ - KCN - MSB

📁
CN, VT và internet [I]
📅
210000MX Requisition #

Mô tả công việc:

 • Định nghĩa, mô tả các dịch vụ công nghệ mới và cập nhật vào danh mục dịch vụ Công nghệ (Service Catalogue) của Ngân hàng.
 • Điều phối thiết lập các cam kết về chất lượng cho từng loại dịch vụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh, nghiệp vụ của từng đối tượng người dùng trên toàn Ngân hàng.
 • Làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ (bên trong và bên ngoài Ngân hàng) để hướng dẫn, đàm phán thiết lập các chỉ tiêu cam kết chất lượng của từng dịch vụ nhằm đảm bảo sự cân xứng với những chỉ tiêu chất lượng thiết lập cho người dùng.
 • Hỗ trợ cho Trưởng Bộ phận Quản lý Chất lượng Dịch vụ trong việc đo lường, giám sát, theo dõi sự tuân thủ các chỉ tiêu chất lượng từ các nhà cung cấp.
 • Tham gia xây dựng, cung cấp các báo cáo tình hình chất lượng dịch vụ mỗi quý gửi cho các phòng ban, đơn vị kinh doanh của Ngân hàng.
 • Thực hiện khảo sát, đo lường định kỳ mức độ hài lòng của người dùng về các dịch vụ đã cung cấp.
 • Tham gia vào tiến trình review, hoạch định cải tiến liên tục chất lượng các dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu kinh doanh của Ngân hàng.
 • Chủ động thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với người dùng và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thương mại, quản trị kinh doanh
 • Tiếng Anh giao tiếp khá (mức độ B).
 • Kỹ năng quan hệ và giao tiếp tốt.
 • Hiểu biết về các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Có kiến thức về các dịch vụ IT, tiêu chuẩn ITIL.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp quản lý dịch vụ IT từ 2 năm trở lên.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển