🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên gia quản trị dự án - DF - DXNB

📁
Quản trị Dự án/Chương trình [P]
📅
220001GX Requisition #

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Vai trò

 • Quản lý dự án Phòng Quản lý Chuyển đổi Số: hỗ trợ Trưởng phòng Phòng Quản lý Chuyển đổi Số lập kế hoạch & giám sát chuỗi công việc, chủ động xúc tiến chuỗi công việc được giao
 • Hỗ trợ: phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ dự án & nguồn lực sẵn sàng cho Phòng Quản lý Chuyển đổi Số

2. Trách nhiệm

 • Hỗ trợ Trưởng phòng Phòng Quản lý Chuyển đổi Số lập kế hoạch quản lý dự án bao gồm thiếp lập cột mốc, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc và phân công nhiệm vụ cho thành viên trong phòng
 • Giám sát sự phát triển của Phòng Quản lý Chuyển đổi Số & các mô-đun dự án khác và đảm bảo các nhóm hoạt động hiệu quả đồng thời duy trì được phương thức làm việc phù hợp
 • Phối hợp với lãnh đạo các phòng ban khác (Nhân sự) trong MSB để tạo điều kiện thuận lợi về tiến độ hoặc giải quyết vấn đề trong dự án Digital Factory
 • Liên tục đánh giá dự án để đảm bảo đúng tiến độ, ngân sách & phương thức làm việc
 • Ghi chép chính xác quá trình hình thành, phát triển và triển khai dự án cũng như phạm vi, ngân sách và cơ sở đề xuất dự án.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Năng lực:

 • Quản lý dự án
 • Quản lý các bên liên quan
 • Thương lượng
 • Phương thức làm việc linh hoạt (Agile)
 • Sử dụng thành thạo công cụ quản lý dự án số (Trello, Zoom) 

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]