🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên gia/CVCC Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - IT BU - DXNB

📁
CN, VT và internet [I]
📅
220002W2 Requisition #

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản lý danh mục yêu cầu từ đơn vị kinh doanh:

 • Tham gia xây dựng quy trình quản lý yêu cầu từ đơn vị kinh doanh.
 • Xây dựng khung tài liệu mẫu phục vụ cho việc khai thác thông tin của đơn vị kinh doanh

2. Phân tích, tư vấn giải pháp nghiệm vụ:

 • Trực tiếp phân tích, đánh giá các yêu cầu nghiệp vụ từ đơn vị kinh doanh;
 • Tham gia xây dựng, tư vấn giải pháp nghiệp vụ cho đơn vị kinh doanh;
 • Phối hợp với cán bộ BA làm rõ các yêu cầu ở mức chi tiết;

3. Tham gia đánh giá các giải pháp công nghệ để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ:

 • Hỗ trợ đơn vị nghiệp vụ, các nhà thầu bên ngoài để đánh giá tính khả thi của giải pháp, phù hợp với quy trình của MSB;
 • Phối hợp với với các đơn vị chức năng khác của Trung tâm Phát triển công nghệ/Vận hành công nghệ/Hỗ trợ công nghệ của ngân hàng để triển khai các dự án công nghệ tại ngân hàng;
 • Chủ động tìm hiểu các giải pháp trên thị trường phù hợp với nghiệp vụ của MSB

4. Xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp giữa IT và đơn vị nghiệp vụ

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Công Nghệ Thông Tin, Toán Tin Ứng dụng, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 3 (Toeic 450-650 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực tài chính/ ngân hàng;
 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 3 năm trong lĩnh vực phát triển nghiệp vụ, phân tích nghiệp vụ

3. Kiến thức

-  Kiến thức chung: 

 • Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp)

-  Kiến thức chuyên môn: 

 • Nắm vững kiến thức chuyên môn phát triển phần mềm lĩnh vực Tài chính ngân hàng.
 • Hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm; Các công cụ quản trị dự án, môi trường phát triển ứng dụng, ngôn ngữ lập trình ứng dụng, cơ sở dữ liệu.
 • Hiểu biết sâu rộng về các nghiệp vụ ngân hàng, phần mềm ứng dụng trong ngân hàng.
 • Hiểu biết về Kiến trúc hệ thống phần mềm, phân tích thiết kế hệ thông phần mềm.
 • Ưu tiên có hiểu biết/kinh nghiệm đối với các ứng dụng MSB đang sử dụng. 

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chung: 

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng giám sát, phân tích, đánh giá và tối ưu chất lượng thực hiện công việc.
 • Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả
 • Am hiểu nghiệp vụ về các lĩnh vực tài chính ngân hàng bao gồm: Tín dụng, Ngân hàng trực tuyến, Các hệ thống quy trình phê duyệt, Nghiệp vụ thẻ...

5. Các yêu cầu khác

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 CN, VT và internet [I]