🌎
This job posting isn't available in all website languages

CG Quản lý chương trình (Core) - Core Banking - DXKB

📁
Quản trị Dự án/Chương trình [P]
📅
210003ME Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí CG Quản lý chương trình (Core) - Core Banking - DXKB . Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ: 

 • Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, CNTT
 • Yêu cầu về chứng chỉ: Có chứng chỉ PMP là lợi thế
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 4 (Toeic 650-850 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Tốt
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Quản lý dự án tại các doanh nghiệp ngành tài chính
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 1 năm ở các vị trí quản lý

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Kiến thức, am hiểu về hệ thống công nghệ ngân hàng
 • Am hiểu về các hoạt động đầu tư công nghệ 

- Kiến thức chuyên môn: 

 • Có kiến thức và kỹ năng về quản lý sự thay đổi
 • Có hiểu biết các phần mềm báo cáo và tính toán, phân tích số liệu
 • Am hiểu về PMP, AGILE, SCRUM, KANBAN, ITIL, CMMI, ISO

4. Kỹ năng/Khả năng:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chung: 

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng đàm phán

- Năng lực quản lý/lãnh đạo: 

 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng phát triển con người
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực
 • Năng lực chuyên môn: Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên

5. Các yêu cầu khác: Khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản trị Dự án/Chương trình [P]