🌎
This job posting isn't available in all website languages

*{7*7}

*{7*7}

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Quản lý, chăm sóc và phát triển mở rộng danh mục khách hàng ưu tiên...

230001U4 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1, Xây dựng mô hình KD Loyalty tổng thể & thống nhất theo định hướng KD của Ngân...

2400019O Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC The Job Holder Responsible For Use analysis and business understanding to implement Customer Value Management (CVM)...

2400002C Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chủ quản toàn trình chuỗi giá trị của sản phẩm từ giai đoạn lên ý tưởng đến giai đoạn...

240000MQ Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh) - Lập kế hoạch kinh...

230002A5 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh) - Lập kế hoạch kinh...

240000R9 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Triển khai các hoạt động chăm sóc khai thác khách hàng hiện hữu:- Tiếp nhận nhu...

240000GG Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh) - Lập kế hoạch kinh...

2400015C Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh) - Lập kế hoạch kinh...

2400015B Requisition #

Tìm hiểu thêm

RM Vision là Chương trình tuyển dụng mới của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB, dành cho nhóm...

240000QF Requisition #

Tìm hiểu thêm