🌎
This job posting isn't available in all website languages

Nhân sự [H] Opportunities at MSB

Nhân sự [H] Opportunities at MSB

Explore Careers at MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ các công việc tạo nguồn tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, Tìm kiếm hồ sơ,.; Hỗ trợ quản...

22000222 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phối hợp với bộ phận Nhân sự để giám sát quá trình tuyển dụng; Hỗ trợ Trưởng...

220001JY Requisition #

Tìm hiểu thêm