🌎
This job posting isn't available in all website languages

Kiểm soát viên/ CVCC Báo cáo thống kê và đối soát - MTCB

📁
Tài chính [F]
📅
21000214 Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Kiểm soát viên/ CVCC Báo cáo thống kê và đối soát - MTCB . Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:                                                                                                                

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:                                                                                                                      

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế ngân hàng, tư vấn thuế các công ty kiểm toán hoặc bộ phận thuế các Doanh nghiệp lớn                                                                                                                   

3. Kiến thức:                                                                                                  

- Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng

- Hiểu biết quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác tài chính, kế toán, ngân hàng, thuế, hậu kiểm chứng từ kế toán chi tiêu

- Am hiểu các chuẩn mực kế toán                                                                                                         

4. Kỹ năng/Khả năng:                                                                                                            

- Tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc

- Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Khả năng tư duy logic

Công việc đã tìm trước đây

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]