🌎
This job posting isn't available in all website languages

Giám đốc Xử lý nợ khách hàng doanh nghiệp & Định chế tài chính - QLTD - MSB

📁
Tài chính [F]
📅
210000JM Requisition #

Mô tả công việc:

1. Tiếp nhận khách hàng, nhận bàn giao KH từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng thời hạn và đủ hồ sơ KH. Trường hợp thất lạc hồ sơ cần báo cáo Lãnh đạo và đề xuất các phương án khắc phục

 

2. Tổ chức rà soát, phân loại khách hàng; Phân tích, đánh giá thực trạng của khoản vay, thực trạng khách hàng, tài sản,… để xây dựng phương án và triển khai các biện pháp nhằm mục đích xử lý, thu hồi đối với các khoản nợ được giao, đảm bảo quyền lợi của MSB

 

3. Triển khai các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và thu hồi nợ tại MSB

 

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, quản lý đối với khách hàng và đảm bảo quá trình xử lý nợ được thực hiện theo đúng phương án đã phê duyệt, phát hiện, khắc phục các sơ hở nếu có để giảm thiểu rủi ro phát sinh

 

5. Thực hiện công tác báo cáo, kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ:

 • Thực hiện báo cáo, đánh giá hiệu quả công tác xử lý nợ theo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng hoặc Cấp có thẩm quyền.
 • Kiến nghị, sửa đổi các biện pháp thích hợp nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và thu hồi nợ tại MSB
 • Tham gia xây dựng các chuyên đề theo kế hoạch được giao
 • Góp ý, sửa đổi các văn bản có liên quan để phục vụ công tác XLN theo phân công

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương (IELTS, TOEFL, TOIEC)
 • Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

 

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các lĩnh vực: Quản lý rủi ro tín dụng, thẩm định/phê duyệt, thu hồi nợ/Ngành nghề thực hành pháp luật liên quan

 

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 •  Am hiểu tổ chức MSB: am hiểu về quy chế tổ chức, quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng
 •  Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: hiểu biết về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
 •  Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: các quy định của pháp luật về hoạt động Doanh nghiệp, thương mại, dân sự, hình sự, xử lý nợ, NQ 42

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: thu hồi nợ, tái cấu trúc, gán nợ, thu giữ xử lý TSBĐ
 •  Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị

 

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện
 • Khả năng kiên định trong công việc
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng tư duy chiến lược

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng
 • Khả năng đàm phán
 • Thấu hiểu khách hàng

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

📁 Tài chính [F]

Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

📁 Tài chính [F]