🌎
This job posting isn't available in all website languages

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân - RB - MSB

📁
Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
📅
210000AS Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân - RB - MSB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh…
  • Ngoại ngữ: Giao tiếp bằng tiếng Anh.
  • Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng.

 

2. Kinh nghiệm:

  • Thâm niên 04 năm bán hàng hoặc 03 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ ngân hàng trong đó có ít nhất 01 năm nghiệp vụ bán hàng trở lên (ở ngân hàng khác), trong đó 3 năm gần nhất đánh giá từ A3 trở lên hoặc xếp loại tương tự hoặc ít nhất 02 năm phụ trách Chi nhánh, Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm hoặc tương đương.
  • Ưu tiên ứng viên đã thực hiện thành công việc bán SP tín dụng tín chấp từ 02 năm trở lên.
  • Quản lý TT KHCN quy mô trung bình trở lên.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

📁 Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

📁 Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chi nhánh Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

📁 Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]