🌎
This job posting isn't available in all website languages

Giám đốc Thẩm định khách hàng doanh nghiệp lớn - QLRR - MSB

📁
Tài chính [F]
📅
200002G6 Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Giám đốc Thẩm định khách hàng doanh nghiệp lớn - QLRR - MSB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ:

 • Học vấn:  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Tài chính kế toán, đầu tư, quản trị kinh doanh.
 • Ngoại ngữ: Tương đương mức điểm 300- 450 điểm khung tham chiếu mức điểm TOEIC.
 • Tin học: Trình độ B tin học văn phòng.

 

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn:  Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/phân tích, thẩm định tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng.
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý, trong đó có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tín dụng/phân tích, thẩm định/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng.

 

3. Kiến thức:

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi, chiến lược, chính sách của Ngân hàng.
 • Am hiểu về các văn bản chính sách chuyên ngành ngân hàng, văn bản chuyên ngành các ngành kinh tế khác.
 • Có kiến thức tổng hợp, chuyên sâu về các ngành nghề kinh tế.

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
 • Nắm vững về quy trình, chính sách tín dụng áp dụng đối với khách hàng DNL.

 

4. Kỹ năng/Khả năng:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tuân thủ quy định;
 • Liêm chính trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;
 • Khả năng phân tích và định lượng.

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng phát triển con người;
 • Khả năng giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên môn:

 • Kỹ năng phân tích tài chính;
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]