🌎
This job posting isn't available in all website languages

Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp nhà nước - EB - MSB

📁
Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
📅
210000K8 Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp nhà nước - EB - MSB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,
 • Ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 450 trở lên
 • Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

 

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn:  Tối thiểu 10 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu có 05 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý 

 

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Hiểu biết về tổ chức
 • Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
 • Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; có kiến thức tốt về Bán hàng, Makerting và Thẩm định Doanh nghiệp;

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ dành cho từng phân khúc khách hàng của MSB; Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh và các quy trình Vận hành.

 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực chung:

 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả,
 • Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng
 • Khả năng đàm phán
 • Khả năng tiếp thị, điều tra dự báo thị trường

- Năng lực lãnh đạo:

 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng tư duy chiến lược
 • Khả năng phát triển con người

- Năng lực chuyên môn:

 • Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng
 • Khả năng kiểm soát chi phí

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Tp.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh

📁 Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]