🌎
This job posting isn't available in all website languages

GĐ QHKH Ưu tiên C2 Hà Thành

📁
Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
📅
230000MT Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí GĐ QHKH Ưu tiên C2 Hà Thành. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

1. Trình độ:

  • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên ở một trong các chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh tế, QTKD, đầu tư, bảo hiểm, bất động sản, du lịch, khách sạn.
  • Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: word, excel, powerpoint.

2. Kinh nghiệm:

  • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý khách hàng ưu tiên, khách hàng cao cấp trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng/đầu tư/bảo hiểm/du lịch/khách sạn/bất động sản.
  • Nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm về tài chính-ngân hàng thì kinh nghiệm bán hàng trực tiếp yêu cầu tối thiểu là 03 năm với thành tích bán hàng tốt.3. Kiến thức:
  • Am hiểu các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng dành cho khách hàng ưu tiên, khách hàng cao cấp.
  • Có khả năng nhận biết, đánh giá các tiềm ẩn rủi ro từ khách hàng, thị trường và nội bộ để đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả
  • Hiểu rõ về việc phân tích tài chính của Khách hàng và các xu thế phát triển ngành nghề liên quan.