🌎
This job posting isn't available in all website languages
📁
Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
📅
230001RY Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí CVC/CVCC Thúc đẩy & Phát triển đối tác MN (mảng Ngoại Tệ) - MFIN. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại; Sử dụng tốt tiếng Anh; Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet.
- Tiếng Anh: sử dụng tốt tiếng Anh
- Tin học: Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet.

2. Kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm làm sales mảng ngoại hối (FX) tại các Bank
- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp (ngành Tài Chính, Ngân hàng, Ngoại Thương...), nhanh nhẹn, tư duy tốt

3. Kiến thức:
 - Có hiểu biết đầy đủ về kinh tế, tài chính, thị trường, đặc biệt là thị trường sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho các Định chế Tài chính phi Tổ chức Tín dụng
 - Hiểu biết về luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế trong lĩnh vực nói trên

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển