🌎
This job posting isn't available in all website languages

CV/CVC/CVCC Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - MRRB

📁
Quản lý chung [G]
📅
230001H5 Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí CV/CVC/CVCC Xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - MRRB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán.

- Ngoại ngữ: Tiếng anh cấp độ từ B1 trở lên hoặc tương đương

- Thành thạo về tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point ...) , sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu (như SQL, SPSS, SAS, STATA,....), ngôn ngữ lập trình (VBA, Matlab,...);

2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm liên quan đến xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro/ phân tích rủi ro

3. Kiến thức

- Có kiến thức về Ngân hàng và các sản phẩm của Ngân hàng

- Có hiểu biết về xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro, phân tích rủi ro, phân tích số liệu

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng đối tác, hiểu biết về Basel II

4. Năng lực

- Tinh thần trách nhiệm; khả năng triển khai xuất sắc

- Khả năng tư duy logic; phân tích và định lượng; khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả;

- Khả năng làm việc theo nhóm; khả năng giao tiếp và truyền thông

- Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu           

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản lý chung [G]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản lý chung [G]