🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên Quản lý Tài chính và kế hoạch - MTCB

📁
Tài chính [F]
📅
2200031C Requisition #

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện việc xây dựng quy trình/quy chế/hướng dẫn thực hiện các chính sách tài chính nhằm kiểm soát chi phí của các Khối kinh doanh, Khối/Ban hỗ trợ và toàn bộ hạng mục chi phí của MSB

2. Quản lý hệ thống thông tin báo cáo theo phân công

 • Quản trị hệ thống thông tin phục vụ cho báo cáo quản trị theo mảng nghiệp vụ phụ trách: phân loại và đối chiếu số liệu danh mục khách hàng theo từng phân khúc kinh doanh, sao kê các phân hệ với cân đối kế toán; Đề xuất mẫu báo cáo quản trị tài chính theo mảng nghiệp vụ phụ trách

 • Theo dõi và tính toán thu nhập/chi phí mảng mua bán vốn nội bộ toàn hàng

 • Đối chiếu và lập các báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp toàn ngân hàng: tổng hợp báo cáo EXCO, lập báo cáo kết quả kinh doanh các các khoản đầu tư vốn hoặc các mảng hoạt động kinh doanh đặc thù

 • Lập báo cáo chi phí trực tiếp, gián tiếp theo từng hạng mục chi phí và theo từng Bộ phận kinh doanh, Trung tâm chi phí; Phân bổ chi phí gián tiếp, chi phí hỗ trợ về các Bộ phận kinh doanh

3. Xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của mảng nghiệp vụ phụ trách

 • Tổng hợp và xây dựng kế hoạch kinh doanh theo mảng nghiệp vụ phụ trách

 • Xây dựng và theo dõi việc thực hiện ngân sách chi phí của các đơn vị hỗ trợ

 • Theo dõi phân tích, đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi tiêu ngân sách

 • Lập dự báo tình hình thực hiện kế hoạch của mảng nghiệp vụ phụ trách và dự báo chi phí các Khối hỗ trợ

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên

 • Thành thạo tin học Văn phòng

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lĩnh vực Kế toán/Ngân hàng/Tài chính/Kiểm toán

3. Kỹ năng/khả năng:

 • Tinh thần trách nhiệm

 • Liêm chính trong công việc

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

 • Khả năng tư duy logic

 • Khả năng giải quyết vấn đề

 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]