🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB

📁
Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
📅
220000B3 Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MEBB . Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế; quản trị kinh doanh; tài chính/ngân hàng;
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp (TOEIC: 450 điểm hoặc các văn bằng, chứng chỉ tương đương tương đương.)
  • Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, ppt…)
  • Tối thiểu 2 năm ở vị trí kinh doanh các sản phẩm ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp.
  • Am hiểu tổ chức MSB: Hiểu biết về tầm nhìn, sứ mệnh, định hướng chiến lược của MSB
  • Am hiểu lĩnh vực ngân hàng: Hiểu biết các quy định của pháp luật, ngân hàng nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
  • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; sản phẩm/dịch vụ của đơn vị: sản phẩm, dịch vụ của MSB dành cho khách hàng và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh; chính sách, quy trình, quy định trong đơn vị: các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển