🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB

📁
Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
📅
20000149 Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Chuyên viên chính Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - EB - MSB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính/Ngân hàng;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp (TOEIC: 450 điểm hoặc các văn bằng, chứng chỉ tương đương tương đương.)
 • Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, ppt…)

2. Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 03 năm ở vị trí kinh doanh các sản phẩm ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp.

3. Kiến thức

 • Am hiểu tổ chức MSB: Hiểu biết về tầm nhìn, sứ mệnh, định hướng chiến lược của MSB
 • Am hiểu lĩnh vực ngân hàng: Hiểu biết các quy định của pháp luật, ngân hàng nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng;
 • Am hiểu sản phẩm/dịch vụ của đơn vị: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của MSB dành cho khách hàng và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh;
 • Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong đơn vị: Am hiểu các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.

4. Kỹ năng/Khả năng

 • Năng lực chung:
  • Khả năng đàm phán
  • Khả năng thấu hiểu khách hàng
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
  • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
  • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
 • Năng lực chuyên môn:
  • Khả năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
  • Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng
  • Khả năng thẩm định khách hàng
  • Khả năng nhận biết và quản trị rủi ro

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển