🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên chính Quản lý rủi ro thanh khoản - QLRR - MSB

📁
Quản lý chung [G]
📅
210000Z0 Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Chuyên viên chính Quản lý rủi ro thanh khoản - QLRR - MSB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng;
 • Ưu tiên có chứng chỉ chuyên ngành FRM; CFA; ACCA; CAT...);
 • Ưu tiên có chứng chỉ về ngoại ngữ/tin học (tin học văn phòng; tin học lập trình);
 • Có thể sử dụng căn bản (cấp độ A2 trở lên) bằng Tiếng Anh/ưu tiên kỹ năng đọc độc lập (cấp độ B1 trở lên).

 

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển;
 • Hoặc tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại nhiều vị trí liên quan trực tiếp (bao gồm Quản lý rủi ro Tín dụng; Quản lý rủi ro Đối tác; Quản lý tài chính; Quản lý Nguồn vốn tại Ngân hàng Định chế tài chính, Bộ phận ALCO/ hỗ trợ ALCO).

 

3. Kiến thức: 

 • Am hiểu một trong các lĩnh vực sau theo thứ tự ưu tiên:
 •  Kiến thức am hiểu về quản lý rủi ro thanh khoản/rủi ro lãi suất sổ ngân hàng (rủi ro thị trường);
 • Kiến thức am hiểu về quản lý rủi ro nói chung và nghiệp vụ Ngân hàng thương mại;
 • Kiến thức am hiểu về kế toán ngân hàng/ tài chính ngân hàng và kinh tế chung. (Ghi chú: sẽ có bảng câu hỏi đánh giá/kiểm tra kiến thức liên quan)

 

4. Năng lực:

 • Theo thứ tự ưu tiên sau và áp dụng cấp độ trong Khung năng lực đối với từng vị trí:
 • Năng lực Quản lý (ưu tiên): Khả năng lập kế hoạch và tổ chức; Khả năng đánh giá vấn đề; Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi;
 • Năng lực Chuyên môn đặc thù tốt: Khả năng làm việc hướng tới kết quả; Khả năng phân tích định lượng; Khả năng tư duy logic; Khả năng làm việc chi tiết;
 • Năng lực chung tốt: Khả năng giao tiếp và truyền thông; Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến; Khả năng làm việc theo nhóm/ tổ chức; Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. (Ghi chú: Với mỗi năng lực, ứng viên cần thể hiện bằng một vài tình huống triển khai/xử lý thực tế (nếu có)

 

5. Các yêu cầu khác:

 • Các yêu cầu/kỹ năng/khả năng bổ trợ khác
 • Sẵn sàng làm việc ngoài giờ (nếu cần);
 • Kỹ năng làm việc chi tiết;
 • Có hiểu biết về thể chế chính trị/kinh tế vĩ mô/vi mô;
 • Có năng khiếu ở bất kỳ lĩnh vực nào.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản lý chung [G]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản lý chung [G]