🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB

📁
Tài chính [F]
📅
210000UY Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế xây dựng

 

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm làm công tác lập và thẩm định quyết toán, dự toán, 3 năm làm kế toán chi tiêu, thuế

 

3. Kiến thức:

  • Hiểu biết các quy định Pháp luật về kế toán, thuế và xây dựng cơ bản
  • Thành thạo Tin học văn phòng, phần mềm dự toán, quyết toán
  • Tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành cấp độ C

 

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

  • Trung thực, thẳng thắn, tính chính xác cao
  • Chăm chỉ cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]