🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên chính Giám sát rủi ro thị trường - QLRR - MSB

📁
Quản lý chung [G]
📅
210000Z1 Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Chuyên viên chính Giám sát rủi ro thị trường - QLRR - MSB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên Chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán kinh tế, toán tài chính; Ưu tiên có chứng chỉ chuyên ngành theo thứ tự giảm dần sau: FRM; CFA; ACCA; CAT...);
 • Ngoại ngữ: Có thể sử dụng căn bản (cấp độ A2 trở lên) bằng Tiếng Anh/ưu tiên kỹ năng đọc độc lập (cấp độ B1 trở lên). Ưu tiên có chứng chỉ về ngoại ngữ
 • Tin học: Ưu tiên có chứng chỉ về tin học (tin học văn phòng; tin học lập trình);

 

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan (bao gồm vị trí ứng tuyển, Quản lý tài sản nợ - có, QLRR, Mô hình rủi ro, Quản lý tài chính, Khối Nguồn vốn/Treasury, Bộ phận hỗ trợ ALCO), nhưng tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển/Chuyên viên Khối nguồn vốn.
 • Kinh nghiệm quản lý: Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm làm việc ở các ví trí yêu cầu làm việc nhóm (tham gia dự án...) hoặc giữ vai trò quản lý nhóm (team leader)

 

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Quản lý rủi ro nói chung và nghiệp vụ Ngân hàng thương mại; Tài chính chứng khoán và kiến thức phân tích kinh tế nói chung.
 • Kiến thức chuyên môn: Quản lý rủi ro thị trường/rủi ro lãi suất sổ ngân hàng/rủi ro tín dụng đối tác/mô hình rủi ro;

 

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm; Liêm chính trong công việc; Khả năng chủ động trong công việc; Triển khai xuất sắc;
 • Năng lực chung: Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện; Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức;
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: Khả năng lập kế hoạch và tổ chức; Khả năng đánh giá vấn đề
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng tư duy logic; Khả năng phân tích và định lượng

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản lý chung [G]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản lý chung [G]