🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên cao cấp nghiên cứu chiến lược - MCLB

📁
Quản lý chung [G]
📅
230001KO Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Chuyên viên cao cấp nghiên cứu chiến lược - MCLB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ:

 • Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
 • Tiếng Anh cấp độ B1
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong đó tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến chiến lược/kế hoạch/quản trị

3. Kiến thức:

 • Am hiểu hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, hệ thống văn bản, quy định của pháp luật/ nội bộ liên quan đến tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tác nghiệp ngân hàng
 • Hiểu biết về lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là các hoạt động quản trị, tín dụng, kinh doanh
 • Hiểu biết về công tác phân tích chiến lược trong hoạt động ngân hàng
 • Hiểu biết về phương pháp đánh giá hiệu suất, hiệu quả hoạt động của tổ chức

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/thái độ:
  • Tinh thần trách nhiệm 
  • Gắn bó với tổ chức
 • Năng lực chung:
  • Khả năng giao tiếp & truyền thông
  • Khả năng đàm phán
  • Khả năng phân tích và định lượng
  • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi
  • Khả năng thích nghi
 • Năng lực chuyên môn:
  • Khả năng xây dựng chiến lược;
  • Khả năng nghiên cứu, phân tích kinh tế, thị trường, khách hàng

5. Các yêu cầu khác:

 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản lý chung [G]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Quản lý chung [G]