🌎
This job posting isn't available in all website languages

CV/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp SME - MEBN

📁
Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]
📅
2100001K Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí CV/CVCC Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp SME - MEBN. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

Yêu cầu công việc:

1. Trình độ:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị Kinh doanh; Tài chính/Ngân hàng; Tiếng Anh giao tiếp trình độ tối thiểu B1; Tin học văn phòng thành thạo

2. Kinh nghiệm:

  • Tối thiểu 03 năm ở vị trí kinh doanh tại Ngân hàng, trong đó tối thiểu 02 năm làm về các sản phẩm ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp. 

3. Kiến thức:

  • Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
  • Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng;
  • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của MSB dành cho Khách hàng và sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh;
  • Am hiểu về các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc.

Công việc đã tìm trước đây

Hồ sơ của tôi

Tạo tài khoản và quản lý hồ sơ để nhận cơ hội việc làm trong tương lai

Đến hồ sơ của tôi

Công việc đã ứng tuyển

Cơ hội việc làm dành cho bạn

Công việc đã ứng tuyển

Việc làm tương tự

Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ

📁 Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]

Chi nhánh Cần Thơ, TP. Cần Thơ

📁 Kinh doanh, MKT và Sản phẩm [M]